RDW kentekenIedere auto krijgt een RDW kenteken toegewezen. Aan de hand van het RDW kenteken kan bepaald worden wanneer een auto gekeurd dient te worden. Ieder kenteken bij het RDW correspondeert met een bepaalde maand en jaar van uitgifte van het kenteken. Nieuwe auto’s moeten na aanschaf eerst op kenteken worden gezet. Een dergelijke auto krijgt dan voor de eerste keer een kenteken toegewezen. Voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen geldt dat deze na toewijzing van het kentekennummer na 3 of 4 jaar gekeurd moet worden. Vervolgens is de keuring per 2 jaar of per jaar, afhankelijk van de brandstof van de auto. Hieronder treft u daar de exacte informatie over aan. De datum waarop de auto gekeurd dient te worden ligt na de eerste keuring vast. Is de auto de eerste keer bijvoorbeeld op 1 september gekeurd, dan dient de daarop volgende keuring ook vóór die datum te geschieden.

Auto’s die na 2005 voor de eerste keer zijn toegelaten
Voor personenvoertuigen en kleine bedrijfswagens met een toelating na 2005 en die op benzine of die elektrisch rijden geldt een eerste APK keuring na 4 jaar. Vervolgens moet de auto de eerste twee keren om  de twee jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks. Voor voertuigen in deze categorie op diesel of gas geldt een eerste keuring na drie jaar en vervolgens een jaarlijkse keuring.

Auto’s die vóór 2005 voor de eerste keer zijn toegelaten
Voor auto’s in dezelfde categorie met een eerste toelating vóór 2005 geldt een eerste keuring na drie jaar en vervolgens een jaarlijkse keuring. Voor oldtimers geldt daarnaast nog een andere regeling.

Hoe kan ik zien wanneer mijn auto APK-gekeurd moet worden?
Op uw kentekenbewijs staat een datum van eerste uitgifte vermeld. Nadat uw auto keuringsplichtig is kunt u deze datum aanhouden voor uw APK keuring. Naast het RDW kenteken treft u uw kentekennummer aan op uw kentekenbewijs.